Helhetsansvar

The Experiment kan ta hand om det totala ansvaret när det gäller drift av butik! Från att utveckla ett unikt butikskoncept som passar perfekt i ett specifikt köpcentrum till att leda butiken, projektleda byggnationen, sköta inköp och se till att det är rätt säljare på golvet. Vi sköter samtliga delar och gör ett avtal för hela ansvaret och du får ett helt unikt koncept som sköter sig självt.
store

Kompetens i fokus

Konceptutveckling

Vi har lång erfarenhet av att utveckla koncept inom modehandeln. I mycket nära samarbete med kunden utvecklar vi butikskonceptet efter det aktuella behovet. Vi sköter kontakterna med arkitekten och vi gör det strategiska arbetet kring vilka varumärken som ska vara med.

Projektledning

Efter framtaget butikskoncept och ritningar så handlar vi upp inredning och hantverkare. Vi projektleder byggnationen ser till att allting görs i rätt tid och att butiken håller högsta nivå inför öppning.

Inköp

Butiken måste naturligtvis ha varor och med vår långa erfarenhet av inköp och breda nätverk köper vi in rätt varor till butiken. Vi vet vad som säljer och vi vet vilka volymer som är lagom. Vi kan ta ett totalt ansvar för inköpen eller agera som rådgivare.

shoppingmall clothes clothes

Butiksledning

Vi tar fram duktiga och erfarna butikschefer som leder verksamheten. De följer upp driften med nyckeltal så att du enkelt kan följa utvecklingen.

Rekrytering

Vi har ett mycket brett nätverk och vi kan rekrytera de personer du behöver. Vare sig det gäller duktiga butikschefer eller säljare med olika erfarenhet.

Bemanning

Om du vill kan du låta The Experiment bemanna hela eller delar av butiken. Det gör att du slipper oroa dig över om någon är borta på morgonen, vi ser till att det finns personal i butiken.